b-infoGIS HAKEDİŞ

b-info GIS HAKEDİŞ

b-infoGIS HAKEDİŞ programı, b-PRO EDŞ programı ile hazırlanan elektrik dağıtım şebeke projelerini kullanarak, kullanıcı dostu arayüzü ile karmaşık hakediş raporlarını kısa sürede hatasız olarak hazırlayan ve görsel analizlerle kullanıcılarına genel hakediş süreci hakkında rapor veren bir yazılımdır.

Genel kabiliyetlerini;

Hakediş Editor’ün, “Genel Bilgiler” menüsü ile;

 • Kurum Adı
 • Logo Açıklaması
 • İşin Adı
 • İhale Kayıt No
 • Proje Onay Tarih Sayısı
 • Keşif Bedeli
 • Yüklenici Adı/Ticari Ünvanı
 • Sözleşme Bedeli
 • Ek İş Sözleşme Bilgileri
  • Sözleşme Bedeli
  • Sözleşme Artış Onayının Tarih/No.su
  • Ek İş Sözleşme Bedeli
  • Toplam Sözleşme Bedeli
 • Süre Uzatım Kararları
  • Tarihi
  • Sayısı
  • Verilen Süre
  • İş Bitim Tarihi

Verilerini bir kez girerek süreç boyunca b-infoGIS HAKEDİŞ projesi üzerinden takip edebilme

Hakediş Editor’ün, “Ara/Kesin Rapor Bilgileri” menüsü ile;

 • Rapor Detaylarını
  • Hakediş Tarihi
  • No.su
  • Uygulama Yılı
  • Tenzilat Oranı
  • Birim Fiyat Yılı
  • Ara/Kesin bilgisi
 • Kesintiler ve Mahsupları
  • Son Durum Proje Kesintisi
  • Eksik Malzeme Bedeli Kesintisi (Bloke)
  • Nefaset Kesintisi
  • Şantiye Şefi Cezası
  • Gecikme Cezası (KDV Dahil)
  • Diğer
 • Onay Bilgilerini
  • Kontrol Mühendisi
  • Tesis Yönetmeni
  • İl Müdürü
  • Planlama ve Yatırım Mühendisi
  • Yatırım Direktörü
  • Muhasabe
  • Muhasebe ve Finan Direktörlüğü
  • Genel Müdür

verilerini bir kez girerek 15 farklı ara/kesin hakediş raporu tanımlayabilme ve süreç boyunca b-infoGIS HAKEDİŞ projesi üzerinden takip edebilme

Hakediş Editor’ün, “Hakediş İçerik Editörü” menüsü ile trafo bölgesine göre listenen malzemeleri;

 • Trafo bölgesi poz grubu
 • Direk,box, iletkenler için gelen poz grubu
 • Tekli pozlar halinde

seçerek, ilgili hakedişe dahil edebilir ya da çıkarabilme

Hakediş Editor’ün, “Hakediş Detayları” menüsü ile seçilen hakedişin, hakediş detaylarını her bir yatırım tipine göre;

 • Malzeme
 • Montaj
 • Demontaj
 • Demontajdan Montaj
 • Genel Toplam olarak görebilme ve güncelleyebilme

Hakediş Editor’ün, “Hakediş Detayları” menüsü ile seçilen hakedişin, hakediş özetini;

 • Tenzilat Oranı
 • Tenzilat Tutarı
 • Yüklenici Fiyatı (Tenzilat Uygulanmış)
 • KDV (%18)
 • KDV’ li Toplam
 • Toplam Kesinti
 • Yükleniciye Ödenecek Tutar olarak görebilme

Hakediş Editor’ün, “Hakediş Takip Cetveli” menüsü ile seçilen hakedişe kadar olan hakediş takip cetvelini görebilme, “Rapor Oluştur” butonu ile seçilen hakedişe kadar kümülatif ya da tekil olarak;

 • Kapak
 • Hakediş Cetveli
 • Arka Kapak
 • Trafo Metraj
 • Kablo-Kanal Metrajı
 • Box-Aydınlatma Direkleri Metrajı
 • Şebeke Direkleri Metrajı
 • İletken Metrajı
 • Demontaj Keşfi
 • Demontajdan Montaj Keşfi

sayfalarından oluşan “Hakediş Raporu”nu oluşturabilme

Hakediş Editor’ün, “Grafik” menüsü ile genel hakediş durumunu pie-chart görseli ile raporlayabilme

“CAD Manager” menüsü üzerinden elektrik dağıtım şebekesi projesini

 • Görüntüleyebilme
 • Hakediş sırasına göre renklendirebilme
 • Hakediş yapılan/yapılmayan/mevcut olarak renklendirebilme
 • Seçilen hakediş/mevcut/diğeleri olarak renklendirebilme olarak sıralayabiliriz.

b-infoGIS HAKEDİŞ programı, aynı lisans numarasına ait b-PRO EDŞ’nin oluşturduğu proje dosyalarını kullanarak çalışmaktadır.