Videolar

1 binfoGIS EDŞ Genel Bakış

2 binfoGIS EDŞ BinaTrafo

3 binfoGIS EDŞ DirekTrafo

4 binfoGIS EDŞ Direk

5 binfoGIS EDŞ Hat

6 binfoGIS EDŞ Menü Düzen Gorünüm Bicim

7 binfoGIS EDŞ Menü Çiz Seç Harita

8 binfoGIS EDŞ Menü OG(Orta Gerilim) Analiz

9 binfoGIS EDŞ Menü AG(Alçak Gerilim) Analiz

10 binfoGIS EDŞ Menü Direk Box Direk Seçimi

11 binfoGIS EDŞ Şalt OG Şalt Fider

12 binfoGIS EDŞ Menü Obje

13 binfoGIS EDŞ Menü Oto Modüller

14 binfoGIS EDŞ Menü Metraj Genel

15 binfoGIS EDŞ Keşif Yeni

16 binfoGIS EDŞ Menü Proje Direk Se

17 binfoGIS EDŞ MapInfo Import & Export